Studentské ubytování Olomouc Křížkovského

studie2019
projekt2020-2021
realizace2022

Sestava historických budov z přelomu století a dvacátých let 20. století je orientována do Mariánského náměstí svou nejcennější fasádou. Záměrem investora byly stavební úpravy objektů s obnovou štukové výzdoby a původní barevnosti historické části budovy.

Náplní objektu je pak rozšíření ubytovacích kapacit pro krátkodobé ubytování využívané především studenty. Tomuto účelu byl přizpůsoben architektonický výraz interiérů se zachováním původní atmosféry budovy s monumentálním centrálním schodištěm a vysokými stropy. V budově tak nově vzniklo celkem 120 lůžek.

Pro poskytování co nejlepších služeb našim zákazníkům používáme cookies.