Administrativní a obytný areál na ulici Opuštěné v Brně

studie: 2007

Objemová studie řešící zastavění části jižního centra s návrhem urbanistického a hmotového řešení areálu.
  
 
 
  << zpět