Bytový dům Kalvodova 27a

realizace: 2006—2007

Novostavba třípodlažního bytového domu na parcele uvolněné po demolici stávajícího objektu občanské vybavenosti v Masarykově čtvrti. Hmotové řešení objektu bylo voleno s ohledem na charakter a měřítko zástavby v dané lokalitě, zastavěné výhradně rodinnými domy. Bíle omítnutá plocha fasády je doplněna dřevěným obkladem ustupujícího třetího nadzemního podlaží s posuvnými dřevěnými okenicemi.

Objekt byl řešen jako nízkoenergetický dům s vytápěním tepelnými čerpadly.
  
 
 
  << zpět