Smuteční síň Miroslav II

studie2018

Nové řešení původního záměru bylo umístěno na volnou část česko-německého hřbitova na místo původní chátrající budovy zázemí. Nové umístění vedlo také k novému pojetí budovy, které odráží genius loci místa. Našim záměrem bylo vytvoření důstojného objektu reagujícího na symetrii hřbitova a výškovou modelaci terénu. Objekt tak působí odlišně při vstupu hlavní cestou v ose hřbitova a nově budovanou cestou v zadní, boční části prostranství.

Pro poskytování co nejlepších služeb našim zákazníkům používáme cookies.