Park LIFE KOBULETI II /Magnetic beach resort Kobuleti Gruzie

studie2018-2019

Návrh apartmánového komplexu na břehu Černého moře vznikal v letech 2018- 2019. Objednatelem byl česko-gruzínský developer. Architektura vycházela svým pojetím a volbou materiálů z prostorových, materiálových a technických možností specifických pro danou lokalitu. Záměr byl členěn do několika objektů šachovnicově rozmístěných na řešeném pozemku. Budovy jsou umístěny tak, aby umožnily zachování cenných stromů soliterně rostoucích na pozemku. Zachování staletých borovic bylo také základní podmínkou úřadů pro realizaci záměru.

Původní minimalistické pojetí v kombinaci dřeva, skla a betonu došlo významějších změn v průběhu r. 2019, kdy do projektu vstoupil nový investor. Ten preferoval již okázalejší materiálové pojetí více konvenující jeho vkusu a požadoval zásadní navýšení kapacit areálu. Přes řadu řadu kompromisů zapracovaných do finálního řešení se nám nepodařilo najít společnou cestu a z projektu jsme odstoupili. Realizace staveb již proběhla bez nás a od současné podoby budov a interiérů se zásadně distancujeme.

Pro poskytování co nejlepších služeb našim zákazníkům používáme cookies.