Bytový dům Antonínská Brno

studie2019
projekt2020-2021
realizace2022

Řešený nárožní pětipodlažní dům byl postaven v letech 1906–1907 architektem Janem Mráčkem. Objekt byl postaven jako nájemní dům. Je zdoben hrubou bosáží a jemnými linkami spojující svisle okenní otvory a parapety. Bosáž připomíná hradební zeď a nárožní rizalit pak věž s cimbuřím. Objekt je zastřešen sedlovou střechou s průběžným vikýřem, která však již není původní. V budově byla zachována většina původních architektonických prvků.

Zadáním investora byla úprava dispozičního řešení s půdní vestavbou a nástavbou budovy. Při návrhu stavebních úprav byl kladen důraz na zachování historických obkladů a dlažeb, repasi a obnovu původních výplní otvorů často obtížně prosazovanou přes nízký rozpočet upravený investorem.

Pro poskytování co nejlepších služeb našim zákazníkům používáme cookies.