Předmětem činnosti společnosti IS-ARCH s.r.o. je zpracování projektové dokumentace v širokém spektru druhů staveb a to od návrhu stavby přes všechny navazující stupně projektu včetně inženýrské činnosti a obstarání příslušných vyjádření a povolení. Nedílnou součástí zakázek je také vlastní dohled při realizaci, který je vykonáván ve spolupráci s odborníky specializovanými na určitou část stavby. Součástí činnosti je rovněž návrh interiérového řešení všech druhů staveb s detailním návrhem nábytku včetně koordinace dodávek vybavení a vlastní výroby nábytku.


Reference:

Ukázky samostaných prací pro firmu Hexaplan International s.r.o., autor, vedoucí projektu, autorský dohled.